Woensdag , Oktober 16 2019
Home / Afrikaanse Onderhoude / Afrikaners voel hulle het genoeg gedoen om versoening in SA te bewerkstellig

Afrikaners voel hulle het genoeg gedoen om versoening in SA te bewerkstellig

Dit was die terugvoer van 70% van die respondente in ’n meningspeiling wat in 2016 deur die FAK se NP van Wyk Louw-sentrum voltooi is. Dié meningspeiling vorm deel van ’n nuwe projek wat deur die sentrum geloods is om Afrikanerpersepsies en -menings te toets.

“Daar het ’n behoefte by ons ontstaan om te weet wat Afrikaners dink oor sekere kwessies in Suid-Afrika. Ons het sekere temas geïdentifiseer waaroor ons Afrikaners se menings wil toets en die eerste resultate word nou in hierdie verslag gepubliseer,” altans die sentrum se bestuurder, Christoff van Wyk.

Die volgende stellings het onder andere interessante terugvoer opgelewer:

–   94% van respondente voel dat Afrikanerorganisasies nodig is om Afrikanerbelange te beskerm;

–   93% dink die ANC dwing hulle vertolking van die geskiedenis op ons af;

–   65% is bekommerd oor ’n toekomstige ‘rasse-oorlog’; en

–   24% van manlike millenniale (18-35 jaar) is skaam om in die openbaar te sê ‘Ek is ’n Afrikaner’.

Die vraelyste wat deur die sentrum ontvang is, is deur middel van faktoranalise ontleed waarna daar sekere temas geïdentifiseer is wat in opvolgstudies verdere aandag sal geniet.

Volgens Van Wyk was die doel met hierdie verslag nie soseer om ’n streng verteenwoordigende populasie te betrek nie, maar eerder om relevante temas te identifiseer. Die ontleding van die terugvoer het verrassende resultate opgelewer, maar ook duidelike rigtingwysers gegee wat die sentrum nou sal inkorporeer in ’n omvattende opvolgverslag wat in September 2017 gepubliseer sal word.

Die huidige verslag word in twee dele beskikbaar gestel en Deel I kan nou reeds gratis afgelaai word van die sentrum se webblad af. Kliek hier vir die verslag.

Deel jou kommentaar | Share your comments here:

Persone se Kommentaar | Comments

Sien ook

Protesteer vir Afrikaans

Die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) het vandag gesê dat hy eersdaags, op Dinsdag 28 …

Afrikaans.com se muurprojek by skole inspireer !

Afrikaans is die taal van al sy sprekers. Tog het nie almal in alle gemeenskappe …